Piątka Edukacja
Anetta Kotlińska
ul. Św. Piątka 5
22-400 Zamość
tel. (+84) 638 55 50,
GSM 600 05 18 55

info@piatka.edu.pl

KONTAKT>>>

STRONA GŁÓWNA

 

Tomasz Kotliński

Jestem nauczycielem języka angielskiego od ponad dwudziestu pięciu lat. W swojej karierze zawodowej zajmowałem się także administrowaniem kolegium nauczycielskiego, brałem udział w opracowaniu systemu kontroli jakości w szkolnictwie, współpracowałem z organizacjami międzynarodowymi takimi jak British Council, Peace Corps, Solidarity Eastern Europe.

Jestem absolwentem filologii angielskiej UMCS, jednym z pierwszych nauczycieli dyplomowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (2001), a ponadto ukończyłem kursy metodyczne w Wielkiej Brytanii: University of Nottingham 1992, Canterbury Christ Church College of Higher Education 1993, Warwick University 1997, 1998, Oxford 1999; kursy administracji szkolnictwa: Kopenhaga, Dania 1994 i 95, Utrecht University, Holandia 1995; byłem stypendystą Soros Foundation/Fundacji Stefana Batorego w Loyola University, Chicago, USA 1995, poznawałem systemy szkolnictwa we Włoszech, Bolonia 1997 i w Szkocji, Edynburg 1996.

Ukończyłem także studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim (2002) oraz kurs Ocenianie w Edukacji na Uniwersytecie Warszawskim (2001).

Moją główna specjalnością jest językoznawstwo i historia języka angielskiego, ale mam także szerokie doświadczenie w praktycznym nauczaniu języka angielskiego na różnych poziomach. Jestem także współautorem książek do nauki języka angielskiego: Paszport Maturzysty  Język Angielski (Eremis, Warszawa 2001) oraz Język Angielski  Egzamin Ustny (Eremis, Warszawa 2003). Katolicki Uniwersytet Lubelski wraz z University of Ottawa opublikował moją pracę naukową. Obecnie pracuję jako wykładowca (Associate Lecturer) na The University of Northampton, UK.

Anetta Kotlińska

Jestem nauczycielem języka angielskiego od ponad dwudziestu lat. Pracowałam jako wykładowca historii literatury angielskiej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zamościu oraz jako nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych.

Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego, nadany przez MENiS oraz kwalifikacje do nauczania Emisji Głosu.

Od ukończenia studiów cały czas pracuję nad własnym rozwojem kompetencji językowych i pedagogicznych.

Jak podnoszę kwalifikacje?

  • kursy metodyczne w Wielkiej Brytanii (Canterbury Christ Church College of Higher Education 1995, Warwick University 1997)

  • wizyty studyjne: dotycząca systemu kształcenia nauczycieli w Wielkiej Brytanii (Brunel University w Londynie 1997), dotyczące standaryzacji programów nauczania i analizy testów (Warwick University 1997, UMCS Lublin 1998)

  • współpraca z Projektem Akredytacji Arka oraz Nowa Matura jako lektor języka angielskiego na kursach dla edukatorów (Szczytno 1997, 1998)  

  • współpraca przy organizacji warsztatów i szkoleń w ramach Programu INSETT (Program MEN, CODN i British Council) we współpracy z Centrum Doskonalenia Pedagogicznego w Rzeszowie. Szkolenia przeznaczone były dla nauczycieli języka angielskiego Regionu Podkarpackiego.

  • Internetowy Kurs Ocenianie w Edukacji (Uniwersytet Warszawski 2001)

  • kwalifikacyjne studia podyplomowe „Emisja Głosu dla Nauczycieli Akademickich Nauczycieli Kolegiów Nauczycielskich” (UMCS 2002-2004)

 

 

 

O SZKOLE
KIM JESTEŚMY
NAUCZYCIELE
KURSY
ZAPISZ SIĘ
NAPISALIŚMY
NAPISALI O NAS
WUZUP?
DA ZONE
KONTAKT
LINKOWNIA